Paşalimanı Adası (Alonia), 21,37 km2‘lik yüzölçümü olarak Güney Marmara Takım Adaları’nın en büyük ikinci. Türkiye’nin ise en büyük altıncı adasıdır.

Paşalimanı Adası sınırları içerisinde 5 adet yerleşim yeri bulunmaktadır:

  • Paşalimanı: Adanın batısında yer alan Paşalimanı koyunun kuzey yakasında yer alan Paşalimanı Mahallesi, Lala Mustafa Paşa’ya sığınaklık etmiştir.
  • Harmanlı (Halonia): Paşalimanı koyunun güney yakasını oluşturan Harmanlı Mahallesi, adanın nüfus olarak en kalabalık yerleşim yeridir.
  • Balıklı (Skupia): Adanın güney yakasında bulunan Balıklı Mahallesi, feribot seferleri ile adayı Erdek ilçesine bağlamaktadır.
  • Tuzla (Huhla): Rumca adı salyangoz anlamına gelen Tuzla Mahallesi, adanın güneydoğu yakasında yer almaktadır.
  • Poyrazlı (Voria): Rumca adında olduğu gibi, Poyrazlı Mahallesi adanın kuzeyinde yakasında bulunmaktadır.

Paşalimanı Adası ve Yerleşim Yerleri

Paşalimanı Adası Yerleşim Yerleri

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0