Marmara Adası, 117,18 km2‘lik yüzölçümü olarak Güney Marmara Takım Adaları’nın en büyüğüdür. Gökçeada’dan sonra Türkiye’nin de en büyük ikinci adası olan adanın orta kesimleri dağlık, kuzey ve güney kesimleri ise genellikle tepeliktir.

Marmara Adası sınırları içerisinde 6 adet yerleşim yeri bulunmaktadır:

  • Marmara İlçe Merkezi (Prokonnesos): Cumhuriyet, Hürriyet ve Okullar Mahallelerinden oluşan Marmara Adalar ilçe merkezi, adanın güney batı kıyısında bulunmaktadır.
  • Saraylar (Palatia): Abroz ve Saraylar Mahallelerinden oluşan yerleşim bölgesi adanın kuzey yakasında kalmakta ve mermer ocakları ile çevrelenmektedir.
  • Asmalı (Aftoni): Adanın doğu yakasında bulunan Asmalı Mahallesi adanın İstanbul’a en yakın yeridir.
  • Topağaç (Klazaki): Adanın güneyinde yer alan Topağaç Mahallesi, tarımsal ovasıyla adanın yiyecek ihtiyacını karşılarken, bir yandan büyükbaş hayvancılık için de ortam sağlamaktadır.
  • Gündoğdu (Prastos): Adanın güneyinde yer alan ve ada merkezinin hemen doğusunda bulunan Gündoğdu Mahallesi, adanın en eski yerleşim yerlerindendir.
  • Çınarlı (Galemi): Adanın batı yakasında bulunan Çınarlı Mahallesi, adını 1000 yaşını aşkın çınar ağaçlarından almaktadır.

Marmara Adası ve Yerleşim Yerleri

Marmara Adası Yerleşim Yerleri

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0