Ekinlik Adası, 2,47 km2‘lik yüzölçümü ile Güney Marmara Takım Adaları’nın üzerinde yerleşim olan en küçük adasının Rumca adı Koutalis‘tir. Günümüzde adada motel ve otel bulunmamakla beraber sınırlı sayıda pansiyonlar bulunmaktadır.

Adanın ada geçim kaynaklarının başında balıkçılık yer almaktadır. Fakat bilinçsiz ve yasak avlanmaların sonucu olarak azalan yerli balık miktarı ve çeşidi, adada bulunan tuzlu balık fabrikasının kapanmasına sebep olmuştur.

Adanın küçük olması ve nitelikli plajlarının da bulunmaması nedeniyle turist sayısında da gelişim yaşayamayan adanın yerli halkının büyük kısmı büyük şehirlere göçmüş, adayı sadece yaz aylarında ziyaret eder hale gelmiştir. Yine de temiz deniz, hava ve doğa arayan, gürültüden uzak bir tatil isteyenler için Ekinlik Adası, tercih edilebilecek bir yerleşim yeridir.

Ekinlik Adası ve Yerleşim Yerleri

Ekinlik Adası Yerleşim Yerleri

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0