Avşa Adası, 20,62 km2‘lik yüzölçümü olarak Güney Marmara Takım Adaları’nın üçüncü büyük adasıdır. Türkiye’nin de en büyük yedinci adası olan adada yaklaşık 3.000 olan nüfus, yaz aylarında 100.000’e kadar yaklaşmaktadır.

Avşa Adası sınırları içerisinde 2 adet yerleşim yeri bulunmaktadır:

  • Avşa Merkez (Afissia): Avşa, Deniz ve Yeni Mahallelerinden oluşan Avşa Merkezi, adanın batı yakasını oluşturmaktadır.
  • Yiğitler (Aratiar): Adanın doğu yakasında bulunan Yiğitler Mahallesi, tarihte önce Araplara, sonra Rumlara ve en sonunda Türklere ev sahipliği yapmıştır.

Avşa Adası ve Yerleşim Yerleri

Avşa Adası Yerleşim Yerleri

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0