Paşalimanı Köyü Sahili

Prokennoslar, MÖ 493 yılında Persler’e karşı ayaklanan İyon siteleriyle birlikte hareket ettikleri için Fenikeliler tarafından şehirlerinin yıkılmasının ardından Sisam ve Miletos’tan göç ederek adaya gelmiş ve buraya “Yeni Prokennos” adını vermişlerdir. Daha sonraları “Harman Yeri” anlamına gelen Haloni adı ile değiştirilmiş olan adadan, Kizikoslu Diegonos, Halone diye bahsetmektedir. Bizans döneminde ise adanın adı Aulonia olarak kullanılmıştır. Tarihçi La Mottraye’ye göre 18.yy. başlarında ise ada Alonya olarak anılmaktadır. Son dönemlerde ise adanın hem modern Yunanca adı olan Aloni ya da Alonisos, hem de Paşalimanı ismi birlikte kullanılmaktadır.

Adanın Osmanlı egemenliğine geçişi 14. yy.’da olmuş, bu tarihten sonra, I. Dünya Savaşı’ndaki Yunan işgali hariç, ada  Türklerin yönetiminde kalmıştır.

Adanın günümüzdeki adının ilham kaynağı Lala Mustafa Paşa‘dır. Paşa, Kıbrıs seferi dönüşünde, Marmara Denizi’nde yakalanmış olduğu çok sert bir hava sonrası, bu adanın kuytusuna sığınmıştır. Paşa’nın daha sonra burada kalmasıyla birlikte adaya Paşa’nın Limanı denmeye başlanmış, günümüze ise Paşalimanı olarak gelmiştir. Paşa bu ziyareti ile adada yaralı askerlerini tedavi ettirmiş, şehit olan askerlerini defnetmiş, cami ve çeşme gibi umuma açık meskenler inşaa ettirmiştir.

1949 yılına kadar Marmara Kazasına bağlı olan ada, daha sonra Erdek ilçesine bağlanmıştır.

Siyah Beyaz Resimlerle Paşalimanı Adası

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

0